Điện lực Quảng Bình: Hội nghị bàn giao nhiệm vụ giám đốc Điện lực

16:16 - 04/08/2008  |  7233 lượt xem

Chia sẻ
Ngày 01-08-2008, Điện lực Quảng Bình (ĐLQB) tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên khu vực văn phòng để thực hiện lễ bàn giao nhiệm vụ giám đốc ĐL Quảng Bình theo Quyết định số: 3698 QĐ/ĐL3-3 ngày 30-07-2008 của giám đốc Công ty Điện lực 3 về việc giao nhiệm vụ cho ông Thái Hồng Quân phó giám đốc ĐL Quảng Bình nhận nhiệm vụ phó giám đốc phụ trách ĐLQB kể từ ngày 01-08-2008.

Ngày 01 tháng 08 năm 2008, Điện lực Quảng Bình (ĐLQB) tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt và cán bộ công nhân viên khu vực văn phòng để thực hiện lễ bàn giao nhiệm vụ giám đốc ĐL Quảng Bình theo Quyết định số: 3698 QĐ/ĐL3-3 ngày 30-07-2008 của giám đốc Công ty Điện lực 3 về việc giao nhiệm vụ cho ông Thái Hồng Quân phó giám đốc ĐL Quảng Bình nhận nhiệm vụ phó giám đốc phụ trách ĐL Quảng Bình kể từ ngày 01-08-2008.

PGĐ PC3 Lê Kim Hùng phát biểu tại Hội nghị bàn giao nhiệm vụ giám đốc Điện lực Quảng Bình

Trước đó ngày 10-06-2008 giám đốc Công ty Điện lực 3 đã có công văn số: 2832/CV-ĐL3-3 thông báo cho ông Cao Đình Hiệu giám đốc ĐL Quảng Bình nghỉ công tác từ ngày 01-08-2008 để chuẩn bị làm thủ tục nghỉ hưu theo chế độ. Sau khi hội nghị nghe ông Tăng Tấn Ngân phó trưởng phòng Tổ chức Lao động công ty công bố quyết định của giám đốc Công ty Điện lực 3 giao nhiệm vụ cho ông Thái Hồng Quân phó giám đốc phụ trách ĐL Quảng Bình, ông Lê Kim Hùng phó giám đốc Công ty đã giao quyết định của Giám đốc Công ty cho ông Thái Hồng Quân và chứng kiến lễ ký văn bản bàn giao nhiệm vụ giám đốc ĐL Quảng Bình giữa ông Cao Đình Hiệu và ông Thái Hồng Quân. Sau lễ ký giao nhận nhiệm vụ, ông Cao Đình Hiệu phát biểu cảm tưởng của mình trước lúc nghỉ hưu và ý kiến của ông Thái Hồng Quân khi nhận nhiệm vụ.

Lễ ký văn bản bàn giao nhiệm vụ giữa ông Cao Đình Hiệu và ông Thái Hồng Quân có sự chứng kiến của PGĐ Công ty và toàn Hội nghị

Hội nghị tiếp thu những phát biểu, căn dặn của Phó Giám đốc Công ty, kêu gọi toàn thể cán bộ công nhân viên ĐL Quảng Bình nêu cao tinh thần đoàn kết, phát huy truyền thống tốt đẹp trong gần 40 năm qua, năng động, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Phó Giám đốc Công ty Lê Kim Hùng đã trao quà lưu niệm của lãnh đạo Công ty Điện lực 3 cho ông Cao Đình Hiệu.

Đinh Xuân Uy

Hoa Hồng - Thành Chính - Lê Công - Đậu Tuấn

16:16 - 04/08/2008  |  7233 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

08:51 - 25/09/2023  |  42234 lượt xem