PC Đắk Nông hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023

09:47 - 25/03/2023  |  370 lượt xem

Chia sẻ
Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, PC Đắk Nông triển khai nhiều hoạt động, trong đó chú trọng tuyên truyền đến các hộ dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh về sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.
PC Đắk Nông hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2023

PC Đắk Nông hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023

Chiến dịch Giờ Trái đất năm nay diễn ra từ 20h30 đến 21h30 ngày 25/3/2023 với thông điệp “Tiết kiệm điện – thành thói quen”, nhằm khuyến khích người dân thành thói quen tiết kiệm điện và năng lượng.

Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023, UBND tỉnh Đắk Nông đã chỉ đạo các ngành, đơn vị, địa phương tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực tham gia hưởng ứng chiến dịch, thực hiện tắt đèn và các thiết bị không cần thiết, đồng thời tăng cường thực hiện tiết kiệm điện theo kế hoạch số 28/KH - UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh và Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 09/02/2021 về kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025.

Theo đó, PC Đắk Nông hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 bằng các hoạt động cụ thể như: Công ty đã phối hợp với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa treo băng rôn tại các nơi trung tâm tập trung đông người nhằm tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân tích cực tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất và tăng cường thực hiện tiết kiệm điện.

PC Đắk Nông tuyên truyền chiến dịch Giờ Trái đất 2023 tại trụ sở Công ty và các đơn vị trực thuộc

PC Đắk Nông yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu và các biểu tượng tuyên truyền hưởng ứng Giờ Trái đất tại trụ sở Công ty, 07 Điện lực trực thuộc, Đội quản lý vận hành Lưới điện cao thế Đắk Nông và các địa điểm giao dịch khách hàng; tuyên truyền đến CBCNV trong đơn vị, gia đình, bạn bè và người thân tham gia hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất; vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt các đèn chiếu sáng sân thể thao, trang trí, quảng cáo, biển hiệu và thiết bị điện không cần thiết từ 20h30’ đến 21h 30’ thứ bảy, ngày 25/03/2023.

Cùng với đó, PC Đắk Nông thực hiện đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2023 thông qua các hình ảnh, video, chữ chạy trên màn hình, trên website, fanpage của Công ty về sự kiện.

Công ty yêu cầu Phòng Điều độ theo dõi, thống kê sản lượng điện năng tiết kiệm trên địa bàn tỉnh trong thời gian hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 để đánh giá, so sánh kết quả sản lượng điện năng tiết kiệm trên địa bàn tỉnh trong thời gian hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023.

Bên cạnh đó, PC Đắk Nông tuyên truyền và thực hiện Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 07/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 nhằm nâng cao ý thức tiết kiệm điện, hình thành thói quen tiết kiệm điện trong mỗi người dân, góp phần bảo vệ môi trường và thúc đẩy việc thực hành Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.  

PC Đắk Nông mong nhận được sự tích cực hưởng ứng, hỗ trợ, phối hợp của các tổ chức, cơ quan, đông đảo nhân dân trong tỉnh tham gia sự kiện Giờ Trái đất năm 2023, góp phần nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp trong việc sử dụng tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường.

Thiên Ân

09:47 - 25/03/2023  |  370 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU