PC Gia Lai: Phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch giảm tổn thất điện năng năm 2023

07:32 - 23/03/2023  |  361 lượt xem

Chia sẻ
Với tỷ lệ tổn thất điện năng thực hiện lũy kế đến tháng 02 năm 2023 là 3,41%, giảm 1,39 % so với cùng kỳ năm 2022, PC Gia Lai đã hoàn thành vượt chỉ tiêu tổn thất điện năng (TTĐN) 02 tháng đầu năm 2023, tạo tiền đề cho kế hoạch các tháng tiếp theo.
PC Gia Lai: Phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch giảm tổn thất điện năng năm 2023

PC Gia Lai kiểm tra lưới điện - hình ảnh được ghi nhận từ flycam

Công tác giảm TTĐN là một công tác thường xuyên luôn được PC Gia Lai triển khai quyết liệt. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, PC Gia Lai đều tổ chức các cuộc họp giảm TTĐN để xây dựng chương trình hành động với từng công việc cụ thể, giao nhiệm vụ đến từng thành viên trong Hội đồng giảm TTĐN, giao từng công việc từ cấp Công ty đến cấp đơn vị. Đầu năm đến nay, PC Gia Lai đã hoàn thành thay thế, kiểm tra định kỳ 80.092 thiết bị đo đếm, thường xuyên kiểm tra các khách hàng có sản lượng lớn, bất thường, không để tình trạng công tơ không niêm chì thùng, chì nắp bọt, bể kính để tránh chim chuột vào làm tổ, gây chạm chập dẫn đến TTĐN; đồng thời làm việc với chủ đầu tư để di dời hệ thống đo đếm NMTĐ Đăk Ble để sử dụng ĐZ 22kV cấp điện khu vực XT 479/110kV Kbang. PC Gia Lai cũng đã tập trung nguồn lực để kiểm soát, tìm nguyên nhân các đường dây có TTĐN bất thường, bố trí nhân lực để đảm bảo cập nhật kịp thời, đầy đủ và đúng TTĐN các xuất tuyến; TBA 110kV lên chương trình CMIS để theo dõi, giám sát TTĐN.

Về công tác kỹ thuật, PC Gia Lai tăng cường các biện pháp nhằm giảm TTĐN. Nhờ đó, tính đến hết tháng 02/2023, PC Gia Lai chỉ còn tồn tại 92 TBA có công suất từ 100kVA trở lên có tỉ lệ tổn thất hơn 5%, giảm 50 TBA so với cùng kỳ năm 2022, đặc biệt không có TBA nào có tỉ lệ tổn thất hơn 9%. Trong thời gian tới, PC Gia Lai sẽ điều chuyển MBA trung gian T1-F38-6300kVA về thay thế cho MBA T1-F19-7500 kVA để vận hành song song, đồng thời điều chuyển MBA T1-F20-6300kVA về thay thế lại cho MBA T1-F38-6300kVA. Cùng với đó, đơn vị tiếp tục thực hiện các giải pháp giảm tổn thất điện năng thường xuyên, như: thay 115,6 km dây bọc trung áp; thay 194 MBA vận hành lâu năm; kiểm tra lưới điện bằng camera nhiệt 10,706 km đường dây, nhánh rẽ; 16.609 TBA; kiểm tra lưới điện bằng Flycam 609 đường dây, nhánh rẽ; vệ sinh hotline 13.903 cách điện đứng, 4.753 cách điện treo, 586 thiết bị đường dây, 565 TBA phụ tải; kiểm tra 7.800 công trình lưới điện khách hàng; hoán chuyển 46 TBA, cân pha 243 TBA; phát quang 4.059 km hành lang tuyến.

Với những giải pháp chủ tích cực được thực hiệnm, lũy kế đến hết tháng 02 năm 2023, sản lượng điện thương phẩm của PC Gia Lai đã tăng 9,15% so với cùng kỳ năm 2022, đạt hơn 233 triệu kWh và công tác giảm TTĐN giảm 1,06% so với cùng kỳ năm 2022. Đây là một kết quả đáng ghi nhận trong công tác sản xuất và kinh doanh điện năng của Công ty.

Để hoàn thành mục tiêu giảm TTĐN năm 2023 theo kế hoạch của EVNCPC giao, ngoài các giải pháp đã đề ra, PC Gia Lai sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp khác như: đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành các công trình đầu tư xây dựng năm 2023, phối hợp với các Ban QLDA điện nông thôn miền Trung và Ban QLDA lưới điện miền Trung để sớm đưa các TBA 110kV Trà Đa và TBA 110V Đăk Đoa vào vận hành; tiếp tục theo dõi, hoán chuyển các TBA vận hành non tải, kiểm soát vô công, bù công suất phản kháng hiệu quả trên lưới điện; thực hiện công tác CBM lưới điện triệt để, khai thác tối đa công tác sửa chữa nóng lưới điện, kiểm tra giám sát sử dụng điện theo kế hoạch, đặc biệt là tại các TBA có sản lượng lớn, TTĐN cao, kiểm tra thường xuyên hệ thống đo đếm điện năng để kịp thời xử lý các hư hỏng.

Văn Thiện

07:32 - 23/03/2023  |  361 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU