Đảng bộ PC Bình Định hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2022

14:04 - 05/02/2023  |  499 lượt xem

Chia sẻ
Năm 2022, Đảng bộ PC Bình Định được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh Bình Định ghi nhận đã hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do nền kinh tế địa phương đang phục hồi sau đại dịch, nhưng Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị thực hiện hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch EVNCPC giao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao: đảm bảo cung cấp điện hiệu quả, an toàn, ổn định phục vụ cho phát triển kinh tế, chính trị - xã hội , đời sống, an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh.
Đảng bộ PC Bình Định hoàn thành xuất sắc công tác xây dựng Đảng năm 2022

Ông Thái Minh Châu - Giám đốc PC Bình Định (thứ hai từ phải sang) nhận cờ thi đua của UBQLVNN năm 2022

Đảng bộ PC Bình Định hiện có 240 đảng viên, sinh hoạt tại 16 chi bộ trực thuộc. Với nhiệm vụ quản lý, vận hành hệ thống lưới điện đến 110kV trải rộng khắp trên địa bàn tỉnh để đảm bảo cấp điện cho hơn 470 nghìn khách hàng sử dụng điện, nên vai trò của tổ chức Đảng khá nặng nề. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng uỷ, Ban lãnh đạo Công ty cùng sự đồng thuận, đoàn kết, thống nhất của các tổ chức đoàn thể và toàn thể cán bộ, nhân viên, trong năm qua Công ty đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống người dân trên địa bàn tỉnh. 

Năm 2022, sản lượng điện thương phẩm của PC Bình Định đạt 2.410 triệu kWh , tăng 2,44% so với cùng kỳ năm 2021, doanh thu đạt 4.553 tỷ đồng; tỷ lệ tổn thất điện năng đạt 3,8%, giảm 0,79% so năm 2021, giảm 1% kế hoạch giao; độ tin cậy cung cấp điện đạt 228 phút, giảm 29% so với cùng kỳ năm 2021, không có sự cố TBA 110kV... Năm 2022, Công ty đã hoàn thành tốt công tác chuyển đổi số, để đưa vào ứng dụng trong các mặt công tác, góp phần tăng năng lực điều hành hệ thống điện, tăng năng suất lao động, góp phần đảm bảo thu nhập cho người lao động và đơn vị đã đảm bảo an toàn tuyệt đối, không để xảy ra tai nạn lao động trong năm 2022. Với các kết quả đạt được, PC Bình Định đã đạt giải Nhì trong phong trào thi đua khối thi đua của 13 Công ty Điện lực do EVNCPC phát động.

Trong năm Đảng ủy đã triển khai các kế hoạch nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị; kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, tháo gỡ khó khăn, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao tại đơn vị.... Đảng ủy Công ty đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đến các chi bộ và 100% cán bộ, đảng viên thực hiện phù hợp với tình hình thực tiễn tại đơn vị; trong năm đã kết nạp 18 đảng viên mới (so với kế hoạch là 12 đảng viên); công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác cán bộ luôn đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; duy trì tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, chất lượng và nội dung sinh hoạt ngày càng được nâng cao. 

Đảng ủy Công ty và các chi bộ đang làm tốt công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phân công nhiệm vụ đối với đội ngũ đảng viên; chất lượng đảng viên tiếp tục được nâng cao trong tự học tập, tự bồi dưỡng trình độ chính trị, chuyên môn nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, lấy hiệu quả trong công tác quản lý sản xuất - kinh doanh, thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được giao làm thước đo hoàn thành nhiệm vụ của từng chi bộ và đảng viên. Năm 2022, qua đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, Đảng bộ Công ty đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; có 06 chi bộ đạt “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và 33 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2022.

Ông Nguyễn Thế Bình - Bí thư Đảng ủy PC Bình Định (thứ 6 từ trái sang) nhận giấy khen cho tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Bình Định.

Trong năm 2022, Đảng bộ Công ty tiếp tục lãnh đạo các đoàn thể Công đoàn, Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả và đạt kết quả dẫn đầu phong trào thi đua xây dựng tổ chức đoàn thể vững mạnh. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc Mẹ VNAH; giúp đỡ người dân gặp thiên tai, hỗ trợ xã kết nghĩa…; tạo mọi điều kiện để các đoàn thể hoạt động đạt kết quả cao trong phong trào xây dựng doàn thể vững mạnh xuất sắc.

Với những nỗ lực và kết quả đã đạt được, tập thể CBCNV PC Bình Định đã vinh dự tiếp tục được Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tặng Cờ thi đua cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2022, và được EVNCPC trao giải Nhì cho đơn vị hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác năm 2022. Tự hào với truyền thống Chi bộ Nhà máy đèn Quy Nhơn 93 năm qua, đảng viên và người lao động PC Bình Định nguyện tiếp tục thắp sáng ngọn lửa truyền thống cách mạng trên quê hương Bình Định, bằng chính quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành Điện mà Chính phủ đã giao là điện giữ vai trò đi trước, góp phần tích cực phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hồ Quang Thịnh

14:04 - 05/02/2023  |  499 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU