PC Quảng Ngãi: Sửa chữa điện miễn phí nhân Tháng Tri ân khách hàng 2022

07:49 - 13/01/2023  |  764 lượt xem

Chia sẻ
Nằm trong chuỗi hoạt động "Tháng Tri ân khách hàng" năm 2022, Đoàn Thanh niên Điện lực thành phố Quảng Ngãi và Điện lực Trà Bồng đã triển khai sửa chữa điện miễn phí cho 02 điểm trường mầm non ở huyện Trà Bồng, 02 hộ gia đình nghèo ở phường Nghĩa Chánh, 05 hộ gia đình nghèo ở xã Nghĩa An, Nghĩa Hà, thành phố Quảng Ngãi, và Trường Khuyết tật tỉnh Quảng Ngãi.
https://www.youtube.com/watch?v=rFdu3SyiE60

Nguyễn Tuân

07:49 - 13/01/2023  |  764 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU