CPCNPMU: Đóng điện thành công đưa vào vận hành dự án đấu nối 110kV sau TBA 220kV Duy Xuyên

07:59 - 27/11/2022  |  639 lượt xem

Chia sẻ
Vào lúc 6h40’ ngày 21/11/2022, dự án đấu nối 110kV sau TBA 220kV Duy Xuyên đã được đóng điện thành công đưa vào vận hành. Ngoài ý nghĩa nâng cao ổn định lưới điện khu vực, việc đóng điện dự án còn là tiền đề để bố trí cắt điện cho việc thi công dự án "Cải tạo nâng tiết diện đường dây (ĐD) 110kV Tam Kỳ - Tam Thăng".
CPCNPMU: Đóng điện thành công đưa vào vận hành dự án đấu nối 110kV sau TBA 220kV Duy Xuyên

Các cột 110kV đấu nối vào TBA 220kV Duy Xuyên

Công trình đấu nối 110kV sau TBA 220kV Duy Xuyên được Tổng công ty Điện lực miền Trung làm đầu tư, Ban QLDA Lưới điện miền Trung (CPCNPMU) quản lý điều hành dự án, Công ty CP Phát triển Điện lực Thăng Long tư vấn thiết kế, Công ty TNHH Phát triển năng lượng Đà Nẵng thi công xây dựng và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung tư vấn giám sát, Công ty Điện lực Quảng Nam tiếp nhận quản lý vận hành.

Công trình được xây dựng tại xã Duy Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có quy mô chính bao gồm xây dựng mới tuyến đường dây 110kV có tổng chiều dài là 5,88km, gồm đoạn tuyến đường dây 03 mạch dài 3,12km và đoạn tuyến đường dây 02 mạch dài 2,76km và lắp đặt rơle bảo vệ đường dây 87L tại TBA 110kV Duy Xuyên và Thăng Bình 2. Dự án được xây dựng nhằm mục tiêu tăng cường cung cấp điện ổn định cho hệ thống điện tỉnh Quảng Nam, đảm bảo phát triển cân đối, hài hòa và tính đồng bộ giữa phát triển nguồn và lưới điện nhằm cung cấp cho phụ tải; nâng cao chất lượng điện năng, giảm tổn thất điện áp, giảm bán kính cấp điện cho các đường dây 110kV, đảm bảo an ninh năng lượng, làm tiền đề thúc đẩy kinh tế, xã hội khu vực huyện Duy Xuyên, TP Hội An và các khu cực lân cận.

Đoạn tuyến đi qua vùng ruộng lúa

Công trình được triển khai thi công từ tháng 12/2019 và đã hoàn thành thi công xây dựng vào 12/2020. Tuy nhiên, dự án vẫn chưa đóng điện được do TBA 220kV Duy Xuyên chưa hoàn thành. Khi nhận được kế hoạch đóng điện dự án TBA 220kV Duy Xuyên, CPCNPMU đã triển khai các bước để chuẩn bị đóng điện như phúc tra tồn tại, báo cáo Sở Công thương Quảng Nam để kiểm tra công tác nghiệm thu và đăng ký cắt điện để đấu nối và họp hội đồng nghiệm thu các cấp. Được sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư, ông Nguyễn Hồng Lam – Giám đốc CPCNPMU đã chủ trì cuộc họp và ký văn bản gửi các cấp điều độ để đề nghị đóng điện. Đến 6h40’ ngày 21/11/2022, toàn bộ các đường dây 110kV của dự án được đóng điện thành công, với tổng công suất khai thác được từ TBA 220kV Duy Xuyên là 30,7MW.

Công nhân vận hành kiểm tra nghiệm thu

Thi công ép đầu cos lèo

Việc đóng điện dự án có ý nghĩa quan trọng đối với CPCNPMU để làm tiền đề đăng ký cắt điện cho việc thi công các dự án khác trên địa bàn tỉnh Quảng Nam như: cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Tam Kỳ  - Tam Thăng và cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Duy Xuyên - Tam Thăng trong thời gian đến.

Đặng Ngọc Toàn

07:59 - 27/11/2022  |  639 lượt xem

Chia sẻ
Từ Khóa :

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU