CPCPEC: Hoàn thành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

09:37 - 24/11/2022  |  534 lượt xem

Chia sẻ
Duy trì hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ, phục vụ yêu cầu ngày càng cao của khách hàng luôn được Công ty Tư vấn điện miền Trung (CPCPEC) quan tâm chú trọng.
CPCPEC: Hoàn thành đánh giá hệ thống quản lý chất lượng nội bộ theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Họp triển khai chương trình đánh giá Hệ thống quản lý chất lượng nội bộ năm 2022 tại CPCPEC

Ngay từ năm 2009, CPCPEC đã tập trung nguồn lực xây dựng hoàn chỉnh hệ thống quy trình nội bộ với hơn 40 quy trình/hướng dẫn công việc liên quan, được Trung tâm Chứng nhận phù hợp - Quacert đánh giá cấp chứng nhận lần đầu vào 01/04/2011. Kể từ đó, hàng năm, thông qua các chương trình đánh giá nội bộ và kết quả giám sát của Quacert, CPCPEC đã không ngừng rà soát cải tiến hệ thống quy trình nội bộ đặc biệt các quy trình hướng dẫn công việc liên qua tư vấn khảo sát, thiết kế, nhằm quản lý tốt chất lượng sản phẩm và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng. Định kỳ 3 năm một lần Hệ thống Quản lý chất lượng nội bộ phải được Tổ chức quản lý chất lượng thuộc Cục Quản lý chất lượng (Quacert) giám sát, đánh giá tái chứng nhận. Tính đến hiện tại CPCPEC đã qua 4 lần được Qucert giám sát cấp chứng nhận.

Nhằm tiếp tục duy trì hệ thống và tái cấp chứng nhận lần thứ 5, trong các ngày 9-10/11/2022  Ban lãnh đạo và quản lý ISO của CPCPEC đã tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ soát xét toàn bộ hệ thống. Qua đợt đánh giá, đơn vị đã phát hiện các tồn tại, các rủi ro tiềm ẩn cũng như các quy trình hướng dẫn công việc chưa phù hợp với thực tế công việc đều được nhận diện, xem xét đề ra biện pháp sửa đổi hoàn thiện.

Duy trì tái chứng nhận hệ thống theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 lần thứ 5 là dấu mốc khẳng định cam kết của tập thể lãnh đạo và toàn thể CBCNV của CPCPEC về chất lượng tư vấn thiết kế lưới điện đối với khách hàng, đối tác trong và ngoài ngành điện, qua đó khẳng định sự lớn mạnh không ngừng về uy tín, chất lượng và năng lực tư vấn lưới điện trên địa bàn miền Trung và cả nước.

Phạm Tấn Hải

09:37 - 24/11/2022  |  534 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU