Phát động tham gia cuộc thi "Phụ nữ EVNCPC sáng tạo" năm 2022

15:35 - 08/06/2022  |  1018 lượt xem

Chia sẻ
Thực hiện Kế hoạch bình đẳng giới trong Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) giai đoạn 2021-2025 đã được HĐTV EVNCPC thông qua và Kế hoạch công tác bình đẳng giới năm 2022 đã được Tổng giám đốc ban hành tại văn bản số 2577/EVNCPC-TCNS ngày 13/4/2022, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ EVNCPC phát động cuộc thi “Phụ nữ EVNCPC sáng tạo” năm 2022 đến tất cả các đơn vị thành viên trong Tổng công ty.
Phát động tham gia cuộc thi "Phụ nữ EVNCPC sáng tạo" năm 2022

Nữ CBCNV Trung tâm CSKH Điện lực miền Trung

I. Mục đích cuộc thi:

Khuyến khích tinh thần, khả năng sáng tạo của lao động nữ trong EVNCPC, góp phần thực hiện tốt công tác sản xuất kinh doanh và các hoạt động khác của EVNCPC;

Biểu dương, tôn vinh tập thể nữ, cá nhân nữ có các đề tài/sáng kiến/ý tưởng sáng tạo góp phần nâng cao năng suất, chất lượng lao động trong EVNCPC.

II. Nội dung:

Giới thiệu những đề tài/sáng kiến/ý tưởng sáng tạo của lao động nữ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của EVNCPC được ứng dụng hoặc có khả năng ứng dụng thành công trong thực tiễn tại EVNCPC.

III. Tiêu chí lựa chọn:

Các đề tài/sáng kiến/ý tưởng sáng tạo trong quá trình lao động sản xuất các năm 2021, 2022 do cá nhân nữ hoặc tập thể nữ (tập thể nữ là tập thể có ít nhất 60% lao động nữ và chủ đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo phải là nữ) hoặc cá nhân nữ chiếm tỷ trọng tham gia cao nhất trong nhóm nhiều người tạo ra đề tài/sáng kiến/ý tưởng sáng tạo;

Là thành quả của ý tưởng mới, phương pháp, giải pháp mới hoặc cải tiến quy trình sản xuất, kinh doanh, vận hành, đầu tư xây dựng, quản lý, ứng dụng khoa học, công nghệ kỹ thuật…;

Được lãnh đạo đơn vị xác nhận;

Được ứng dụng thành công trong thực tế, chứng minh có hiệu quả hoặc có khả năng ứng dụng (đối với ý tưởng sáng tạo);

Các đề tài/sáng kiến/ý tưởng sáng tạo đăng ký dự thi cuộc thi “Phụ nữ EVNCPC sáng tạo” năm 2022 chưa được đăng ký tham gia dự thi cuộc thi “Phụ nữ EVN sáng tạo” do EVN tổ chức các năm trước đây.

Ưu tiên các đề tài/sáng kiến/ý tưởng sáng tạo của các lao động nữ ở vùng sâu, vùng xa.

Số lượng: Không hạn chế.

IV. Thể lệ cuộc thi:

Các đơn vị và cá nhân đăng ký Đơn tham dự cuộc thi “Phụ nữ EVNCPC sáng tạo” năm 2022 (mẫu đơn đăng ký theo mẫu tại phụ lục đính kèm);

Thời gian nhận đơn: Ban tổ chức cuộc thi nhận Đơn tham dự cuộc thi “Phụ nữ EVNCPC sáng tạo” năm 2022 kể từ ngày 01/7/2022 đến ngày 30/07/2022;

V. Thời gian tổ chức thi: 

Tổ chức vòng sơ tuyển: từ ngày 15/8/2022-20/8/2022.

Tổ chức vòng thuyết trình: từ ngày 25/8/2022-30/8/2022.

Địa điểm tổ chức vòng thuyết trình: 78A Duy Tân, Đà Nẵng.

VI. Cơ cấu giải thưởng:

Giải đặc biệt: 01 giải mức 20 triệu đồng;

Giải nhất: 01 giải nhất mức 15 triệu đồng;

Giải nhì: 01 giải nhì mức 10 triệu đồng;

Giải ba: 01 giải ba mức 5 triệu đồng;

Giải khuyến khích: 03 giải khuyến khích mức 3 triệu đồng/ (đề tài/sáng kiến/ý tưởng sáng tạo).

VII. Tổ chức thực hiện:

Các đơn vị thành viên phổ biến, tuyên truyền cuộc thi “Phụ nữ EVNCPC sáng tạo” năm 2022 đến các lao động nữ trong đơn vị, tạo điều kiện cho các cá nhân nữ/tập thể nữ tham gia đăng ký dự thi.

Đối với các Công ty Điện lực có tối thiểu 03 đề tài/sáng kiến/ý tưởng sáng tạo, các đơn vị còn lại ít nhất 01 đề tài/sáng kiến/ý tưởng sáng tạo đăng ký tham gia cuộc thi. 

Mẫu đơn đăng ký dự thi tải về tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/15hVvr48S-wem_wRwx2XxyVDNVQJMTrQF?usp=sharing

EVNCPC

15:35 - 08/06/2022  |  1018 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU