Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng và đoàn công tác làm việc với PC Quảng Ngãi

20:35 - 20/05/2022  |  755 lượt xem

Chia sẻ
Chiều ngày 20/5/2022, Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng cùng đoàn công tác gồm Thành viên HĐTV Nguyễn Đức, Phó Tổng giám đốc Lê Nam Hải cùng lãnh đạo các Ban chức năng đã có buổi làm việc tại PC Quảng Ngãi về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm, giai đoạn 2021-2025 và công tác chuyển đổi số tại đơn vị.

Ông Lê Hoàng Anh Dũng - Giám đốc PC Quảng Ngãi trình bày tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, ông Lê Hoàng Anh Dũng - Giám đốc PC Quảng Ngãi báo cáo tình hình triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm, giai đoạn 2021-2025; thực hiện kế hoạch 2021-2025, kết quả thực hiện năm 2021 và 4 tháng đầu năm, ước thực hiện 12 tháng năm 2022; ước thực hiện một số chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2021-2025. Đặc biệt đơn vị đặt ra 7 giải pháp, định hướng trọng tâm thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025, gồm: cung ứng điện; đầu tư phát triển; công tác tài chính; nâng cao chất lượng kinh doanh dịch vụ khách hàng; công tác quản lý kỹ thuật; công tác tổ chức nhân sự; công tác chuyển đổi số.

Lãnh đạo các Ban và PC Quảng Ngãi

Riêng công tác chuyển đổi số, PC Quảng Ngãi tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số được EVNCPC giao theo từng lĩnh vực; hiện đại hóa hệ thống đo đếm, phấn đấu đạt 100% đo xa theo đúng tiến độ Tổng công ty giao; hoàn thiện dữ liệu phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện; hoàn thiện thử nghiệm và áp dụng AI trong phân tích sự cố lưới điện và phát hiện các bất thường đối với hình ảnh giám sát thi công công trình…

Ông Lê Hoàng Anh Dũng cũng đề cập các khó khăn, vướng mắc trong công tác đấu thầu; thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022 về điện thương phẩm và tổn thất điện năng. Các đề xuất, kiến nghị của đơn vị cũng được PC Quảng Ngãi gửi tới lãnh đạo Tổng công ty.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các Ban chức năng, lãnh đạo EVNCPC đánh giá cao các lĩnh vực đơn vị làm tốt, đồng thời đề xuất lãnh đạo đơn vị lưu ý những vấn đề cần thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2022, góp phần hoàn thành mục tiêu đề ra giai đoạn 2021-2025.

Lãnh đạo các Ban Tổng công ty đề cập đến các vấn đề PC Quảng Ngãi đã làm được và đề xuất đơn vị cải thiện để thực hiện tốt hơn, đạt được các chỉ tiêu được giao

Phó Tổng giám đốc EVNCPC Lê Nam Hải đánh giá cao công tác giải ngân trong công tác đầu tư xây dựng năm 2021, đồng thời lưu ý đơn vị sử dụng hiệu quả các công trình điện EVNCPC đang đầu tư trên địa bàn

Thành viên HĐTV EVNCPC Nguyễn Đức yêu cầu PC Quảng Ngãi chú trọng đến công tác sửa chữa lưới điện hạ áp nông thôn sau tiếp nhận để đảm bảo vận hành an toàn

Kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng đánh giá cao lãnh đạo, CBCNV PC Quảng Ngãi trong việc thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2021. Góp phần vào sự sự cải thiện nhiều chỉ tiêu quan trọng, ngoài việc tăng trưởng do điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, thì yếu tố lãnh đạo, chỉ đạo cũng góp phần mang tính quyết định.  Tuy nhiên, năm 2022, trước những biến động về sản xuất của các doanh nghiệp lớn khiến cho đơn vị đối diện với việc giảm sản lượng điện cung cấp, đã tác động đến việc thực hiện của đơn vị như: điện thương phẩm, giá bán...cùng những thách thức đơn vị đang gặp về tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn khiến cho việc thực hiện một số chỉ tiêu như tổn thất điện năng bị ảnh hưởng, Chủ tịch tin tưởng với các giải pháp PC Quảng Ngãi đề ra và đang thực hiện có hiệu quả, đơn vị sẽ từng bước vượt qua khó khăn, phát huy những thành quả đạt được năm 2021, cùng với tinh thần đoàn kết, huy động trí tuệ tập thể góp phần tạo nên thành công trong thực hiện nhiệm vụ.

Chủ tịch HĐTV EVNCPC Trương Thiết Hùng chỉ đạo tại buổi làm việc

Chủ tịch Trương Thiết Hùng yêu cầu đơn vị phải đảm bảo cung cấp điện an toàn, tin cậy cho nhu cầu tại địa phương, đặc biệt là các khách hàng lớn như VSIP, Hòa Phát...; tiếp tục lan tỏa tinh thần, ý thức về chuyển đổi số đến từng công nhân, người lao động; hiện thực hóa những ý tưởng sáng tạo tại đơn vị; quan tâm trang bị trang cụ, dụng cụ và tạo điều kiện làm việc cho người lao động... để qua đó tăng năng suất lao động.

Trước những kiến nghị của đơn vị, Chủ tịch yêu cầu các Ban rà soát, hỗ trợ đơn vị giải quyết những khó khăn, đồng thời đẩy nhanh lộ trình lắp đặt công tơ điện tử trên địa bàn toàn tỉnh theo kế hoạch đề ra.

Chủ tịch tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, phát huy trí tuệ của tập thể và từng cá nhân, người lao động, PC Quảng Ngãi sẽ vượt qua khó khăn hoàn thành kế hoạch năm 2022 và kế hoạch 5 năm 2021-2025; qua đó góp phần vào sự phát triển chung của toàn Tổng công ty.

Nguyễn Phượng

20:35 - 20/05/2022  |  755 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

10:26 - 30/05/2022  |  21238 lượt xem