Điện lực Bố Trạch (PC Quảng Bình): ứng dụng chương trình “Hệ thống quản lý các công trình trung áp”

09:27 - 25/10/2021  |  815 lượt xem

Chia sẻ
Quản lý khách hàng đấu nối trung áp là một phân hệ quản lý không thể thiếu trong công tác quản lý kinh doanh, quản lý kỹ thuật của ngành điện. Hàng năm, tại Công ty Điện lực Quảng Bình có rất nhiều các công trình đấu nối trung áp theo phân cấp, tuy nhiên vẫn còn rời rạc và chưa đồng bộ dữ liệu.
Điện lực Bố Trạch (PC Quảng Bình): ứng dụng chương trình “Hệ thống quản lý các công trình trung áp”

Giao diện tổng quan của chương trình quản lý các công trình trung áp

Hiện nay, những công trình đấu nối trung áp do khách hàng đầu tư hoặc ngành điện đầu tư và các công trình thuộc ngân sách đều chưa có một hệ thống quản lý tổng thể để có thể lưu trữ các hồ sơ số hóa, giấy tờ liên quan như hồ sơ thiết kế, hoàn công, các thỏa thuận, biên bản thí nghiệm, hình ảnh, lưu trữ thông tin về thời gian đấu nối, thời gian nghiệm thu, cảnh báo các thỏa thuận đấu nối hết hạn phải thỏa thuận đấu nối lại, các tồn tại sau nghiệm thu kỹ thuật…Điều này dẫn tới sẽ xảy ra nhiều vấn đề liên quan đến quản lý và phối hợp giữa các bộ phận, các đơn vị cũng như giữa ngành điện và chủ đầu tư.

Giao diện chi tiết theo dõi biên bản thí nghiệm công trình

Để khắc phục những hạn chế và phục vụ cho việc quản lý, giám sát các công trình đấu nối trung áp được đơn giản, đầy đủ và nhanh chóng hơn, vừa qua, Điện lực Bố Trạch đã xây dựng và đưa vào sử dụng chương trình “Hệ thống quản lý các công trình trung áp”. Chương trình sẽ sử dụng dữ liệu của các công trình đấu nối trung áp trên địa bàn quản lý được lưu trữ và cập nhật trên Server để truy vấn dữ liệu thông tin, hình ảnh, hồ sơ số hóa, các văn bản liên quan qua đó cán bộ quản lý, cán bộ các đội/tổ, lãnh đạo có thể truy vấn nhanh chóng mà không cần phải qua nhiều bước và tốn thời gian, không phải nhờ cán bộ phụ trách truy xuất.

Giao diện chức năng cảnh báo và theo dõi công trình vốn ngân sách

Chương trình được xây dựng trên nền tảng C# Winform hỗ trợ nhiều chức năng liên quan như: theo dõi tổng quan và chi tiết tình trạng từng công trình trung áp do khách hàng đầu tư, ngành điện đầu tư, công trình thuộc vốn ngân sách, xuất báo cáo chi tiết hoặc tổng thể, theo dõi cảnh báo mức độ hoàn thiện hồ sơ, biên bản, thời gian của các công trình, tình trạng bàn giao tài sản, vận hành của các công trình vốn ngân sách, thêm mới, chỉnh sửa, xóa công trình cho nhân viên quản lý…

Theo ông Nguyễn Thế An – Phòng Kinh doanh Điện lực Bố Trạch, chương trình được thiết kế một cách trực quan, dễ sử dụng cho các cán bộ quản lý, kể cả các công nhân phụ trách.

Giao diện chức năng chỉnh sửa, thêm mới, xóa công trình

Ông Phan Văn Hóa - Giám đốc Điện lực Bố Trạch cho biết: “Việc đưa chương trình quản lý các công trình trung áp tại đơn vị đã mang lại nhiều lợi ích trong công tác quản lý, phù hợp với xu thế chuyển đổi số hiện nay, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh, quản lý kỹ thuật, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng và uy tín của ngành điện”.

Ngọc Thiện

09:27 - 25/10/2021  |  815 lượt xem

Chia sẻ

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

💥 💥 💥 EVNCPC thông báo tuyển dụng lao động

10:26 - 30/05/2022  |  21239 lượt xem