PC Quảng Ngãi: Chủ động trong công tác tuyên truyền người dân và các chủ doanh nghiệp thực hiện tốt công tác bảo vệ HLATLĐCA

15:43 - 02/08/2022  |  367 lượt xem

Chia sẻ

Hiện nay, tại Quảng Ngãi, các khu công nghiệp, khu đô thị không ngừng mở rộng làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác quản lý hành lang an toàn lưới điện. PC Quảng Ngãi đã chủ động triển khai nhiều phương án về bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp (HLATLĐCA) nhằm tránh các rủi ro, tai nạn về điện do cây cao ngã, đổ vào đường dây, nhà cửa công trình xây mới, đường sá nâng cao vi phạm khoảng cách an toàn.

Nguyễn Văn Thanh

  VIDEO XEM NHIỀU