CPCEMEC: Từng bước ứng dụng chuyển đổi số vào sản xuất kinh doanh

15:11 - 05/08/2022  |  818 lượt xem

Chia sẻ

Thực hiện chương trình công tác lớn của toàn EVN và EVNCPC, CPCEMEC đang đẩy mạnh ứng dụng chuyển đối số vào hoạt động sản xuất kinh doanh, với mục tiêu giảm chi phí, tăng năng suất lao động, kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách tốt nhất.

Thu Hương

Từ Khóa :

  VIDEO XEM NHIỀU