Quảng Ngãi: Cải tạo lưới điện gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới ở Bình Sơn

13:01 - 06/05/2022  |  609 lượt xem

Chia sẻ

Những năm gần đây, Điện lực Bình Sơn (PC Quảng Ngãi) đã có nhiều nỗ lực trong việc tiếp nhận, nâng cấp và cải tạo lưới điện nông thôn để nâng cao năng lực cung ứng điện an toàn, hiệu quả cho khách hàng trên địa bàn huyện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phạm Quang Thành

  VIDEO XEM NHIỀU